Rekisteriseloste

(Laatimispäivä 23.5.2018)

Rekisterinpitäjä

KH-Kate Oy 2839332-8
Hyppyrimäentie 3
95450 TORNIO
044 244 0254
info@kh-kate.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Huhta
Hyppyrimäentie 3
95450 TORNIO
044 244 0254
kimmo.huhta@kh-kate.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

YKSILÖINTITIEDOT LASKUTUSTA, JÄLKIMARKKINOINTIA JA TAKUUTIETOJA VARTEN:
– Nimi
– Yhteystiedot
– Rakennuskohteen ja rakennuksen tiedot sekä mahdollinen valokuva työkohteesta

MUU TIETOSISÄLTÖ
– Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
– Tiedot rakennuksista ja työkohteista, joiden takuu on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

– Tarjouspyyntölomakkeet nettisivulla
– Suorat sähköpostiyhteydenotot
– Asiakaskäynnit, joiden perusteella tarjous lasketaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen sisältö
– Säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
– Käyttöoikeus tietoihin on vain organisaation ylimpään johtoon kuuluvilla henkilöillä, joiden työskentelyn kannalta se on välttämätöntä esimerkiksi laskujen tai tarjousten tekemistä varten. Tiedot on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella.