Tietosuojaseloste

(Laatimispäivä 23.5.2018)

Rekisterinpitäjä

KH-Kate Oy 2839332-8
Hyppyrimäentie 3
95450 TORNIO
044 244 0254
info@kh-kate.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Huhta
Hyppyrimäentie 3
95450 TORNIO
044 244 0254
kimmo.huhta@kh-kate.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö

YKSILÖINTITIEDOT LASKUTUSTA, JÄLKIMARKKINOINTIA JA TAKUUTIETOJA VARTEN:
– Nimi
– Yhteystiedot
– Kohteen tiedot (mahdollinen valokuva työkohteesta)

MUU TIETOSISÄLTÖ
– Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
– Tiedot rakennuksista ja työkohteista, joiden takuu on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

– Tarjouspyyntölomakkeet nettisivulla
– Suorat sähköpostiyhteydenotot
– Asiakaskäynnit, joiden perusteella tarjous lasketaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen sisältö
– Säilytetään lukitussa tilassa.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
– Käyttöoikeus tietoihin on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Käyttöoikeus on vain yrityksen hallinnollisella organisaatiolla, joka tekee esimerkiksi laskut tai laatii tarjoukset.

Tarkastusoikeus

Asiakkaan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai käytävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona: KH-Kate Oy – Hyppyrimäentie 3 – 95450 Tornio

Sähköpostilla tai muulla tavoin toimitettuja kyselyitä emme käsittele.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaan, joka haluaa korjata itseään koskevia tietoja, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai käytävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona: KH-Kate Oy – Hyppyrimäentie 3 – 95450 Tornio

Sähköpostilla tai muulla tavoin toimitettuja kyselyitä emme käsittele.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.